Nowy zbiornik retencyjny wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin zrealizowała projekt w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” pt. „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w miejscowości Karsin„, realizowanego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmiany klimatu i zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Zakres prac obejmował budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 100m3 wraz z budynkiem pompowni sieciowej w miejscowości Karsin oraz budowę rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych wodociągowych, przyłączających obiekt do sieci (rurociągu wody z Dąbrowy). Zamontowano 3 pompy o wydajności 65m3/h wraz z przepustnicami, napędami i zaworami zwrotnymi. Została zamontowany system  automatyzacji  i wizualizacji prac zbiornika i pompowni, który pozwoli na bieżąco monitorować pracę urządzeń w dyżurce na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Nowe elementy infrastruktury wodociągowej pozwolą na zapewnienie stabilnego ciśnienia wody u odbiorców oraz obniżenie awaryjności systemu wodociągowego. Ponadto zaprojektowany zbiornik pozwoli na pokrycie ewentualnego deficytu wody powodowanego mniejszym napływem wody z rurociągu od szczytowego zapotrzebowania oraz będzie stanowił zabezpieczenie źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Wykonawcą prac była firma budowlana WOD-BUD Stanisława Nilek z Karsina. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 527 981 zł z czego 397 484 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt całkowity: 527 981,00 PLN

Koszt dofinansowania: 397 484,00 PLN

logotyp12.jpg

Opublikowano: 13 października 2020 13:08

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 252

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.