Nowy most przez Wdę w miejscowości Miedzno

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin zrealizowała projekt pt. „Budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Wda wraz z wykonaniem umocnień koryta rzeki i dostosowaniem dojazdów drogi gminnej Karsin - Miedzno wraz z drogą asfaltową do granicy powiatów kościerskiego i chojnickiego”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac obejmował budowę nowego most o długość 14 metrów oraz jezdnię o szerokości 6 metrów. Wykonana została regulacja skarp rzeki a brzegi zostały umocnione materacami gabionowymi.  Od mostu do granicy z gminą Czersk ułożony został dojazd z dywanika asfaltowego o szerokości 4,5m + pobocza o łącznej długości 400 metrów. Wykonawcą robót była firma Robót Specjalistycznych REWERS z Bożepola Wielkiego.  Koszt projektu wyniósł 1 067 400 zł z czego 521 763 zł pochodziło ze środków Funduszu Dróg samorządowych a 545 637 zł to wkład własny gminy.

Koszt całkowity: 1 067 400,00 PLN

Koszt dofinansowania: 521 763,00 PLN

flaga_i_godlo_na_www.png

Wkład gminy: 545 637,00 PLN

Opublikowano: 21 września 2020 12:25

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 665

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.