Wieża widokowa Przytarnia

un.jpg

_dsc9341.jpgGmina Karsin zrealizowała projekt p.n. „Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarnii gm. Karsin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakres prac obejmował budowę 40-metrowej wieży widokowej, która posiada dwa tarasy widokowe na wysokościach 27 i 37 metrów. W ramach projektu powstał również budynek ekologiczny, wiata na terenie rekreacyjnym, ciąg pieszo-jezdny, infrastruktura drogowa oraz parking dla samochodów i autobusów. Wykonawcą robót była firma Vic-Mar Sp. z o.o. z Kobylnicy. Koszt realizacji tego zadania to 2.653.920,29 zł, z czego 2,1 mln zł (85%) stanowi pozyskana przez gminę dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie atrakcyjności i kompleksowości oferty turystycznej Gminy Karsin oraz popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Równocześnie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpożarowe Borów Tucholskich poprzez zamontowanie przez Lasy Państwowe na dachu obrotowej kamery, której zadaniem będzie lokalizowanie zagrożeń pożarowych w okolicznych lasach. Również dla zwiększenia bezpieczeństwa akwenu Jeziora Wdzydzkiego WOPR planuje montaż urządzeń powiadomienia alarmowego dla Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego we Wdzydzach.

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 653 920,29  PLN

Koszt kwalifikacyjny operacji: 2 481 303,85 PLN

Wysokość przyznanej pomocy:  2 109 108,27 PLN

Wkład własny Gminy Karsin:  544 812,02 PLN

Opublikowano: 03 marca 2020 12:25

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Wyświetleń: 5195

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.