Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Wdy w Bąku

logo_k.jpg

Oś priorytetowa 8 Konwersja Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego  ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Gmina Karsin zrealizowała zadanie ,,Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanałem Wdy w Bąku wraz z oznakowaniem” szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin  tj. nowego terenu rekreacyjnego z przystanią kajakową nad kanałem Wdy w Bąku jako inwestycja dla lokalnej społeczności i odwiedzających gminę turystów. Zadanie to było realizowane w ramach projektu partnerskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy”. Realizowały go wspólnie gminy Karsin, Czersk i Kaliska, a karsiński samorząd pełnił rolę Partnera Wiodącego. Wykonany projekt zlokalizowany jest między kanałem Wdy a rzeką Wda. Działka, o powierzchni 2,2ha została zakupiona przez gminę w 2016 roku. W ramach projektu powstał pomost, zatoka postojowa z miejscami parkingowymi i stojakami na rowery oraz suszarki do kajaków. Można też skorzystać z zadaszonych wiat, miejsca na ognisko i namioty, placu zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz sanitariatów. Ważnym elementem zadania było oznakowanie rzeki i kanału Wdy na długości ponad 15 km na odcinku Borsk – Żebrowo- Bąk – Miedzno. Projekt został rozszerzony o zakup łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży .  
Zrealizowana inwestycja pozwoli na wykorzystanie tego miejsca przez kajakarzy, ale też będzie sprzyjać  organizowaniu  zawodów kajakowych, strażackich czy np. turnieju sołectw gminy Karsin.

Cel  projektu:  Wzrost atrakcyjności i chłonności turystycznej w gminach Karsin, Kaliska i Czersk poprzez rozbudowę infrastruktury kajakowej

Całkowity koszt realizacji zadania: 676 509, 00  PLN

Koszt kwalifikacyjny operacji : 547 190, 26 PLN

Wysokość przyznanej pomocy :  465 111, 72PLN

Wkład własny Gminy Karsin :  211 397, 28 PLN


 


Opublikowano: 29 stycznia 2020 16:08

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1342

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.