Plac zabaw w Wielu

 (link otworzy duże zdjęcie)

lo.jpg


Zadanie:  „Budowa obiektu małej architektury – urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu”.

 

Gmina Karsin dzięki dofinansowaniu w wysokości 125 tyś. zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 zrealizowała warte 294 900,00 zł zadanie pn. „Budowa obiektu małej architektury – urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu”.

Zakres robót obejmował budowę małej architektury – placu zabaw dla dzieci. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placu zabaw wykonano nawierzchnię bezpieczną wylewaną na bazie wysokojakościowych klejów poliuretanowych oraz granulatów EPDM. Kolorystka placu zabaw została opracowana pod kątem jego lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej. W skład wyposażenia placu wchodzi dziewięć przyrządów do zabawy i rozwijania sprawności fizycznej tj. zestaw zabawowy dla maluchów, zestaw zabawowy dla dzieci starszych, huśtawka wagowa, sześciokąt gimnastyczny, góra wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa „orle gniazdo”, karuzela klasyczna oraz bujak podwójny. Zamontowano również ławki dla osób korzystających z obiektu, regulamin placu zabaw oraz elementy siłowni zewnętrznej, które zostały wykorzystane z poprzedniego placu zabaw.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie atutów środowiska istniejącego. Przedsięwzięcie to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w zakresie rozszerzenia i uzupełnienia oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz możliwości wykorzystania potencjału obszaru w zakresie tworzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury.

Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się jakość infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrośnie atrakcyjność Sołectwa Wiele.

Opublikowano: 01 lipca 2019 13:41

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1470

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.