Rewitalizacja stawu w Przytarni

Rybactwo i Morze (link otworzy duże zdjęcie)

Zadanie: "Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą".

Gmina Karsin dzięki dofinansowaniu w wysokości 200.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 zrealizowała warte 448.036,87 zł zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą”.
Zakres robót obejmował odbudowę stawu wiejskiego poprzez jego oczyszczenie, budowę  wiaty oraz siedmiu altan z ławostołami, budowę  mostku z przepustem i drogą dojazdową do miejsc parkingowych, a także uporządkowanie terenu i ogrodzenie działki.
Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie konkurencyjności obszaru rybackiego poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej. Przedsięwzięcie umożliwi mieszkańcom gminy zaspokajanie potrzeb społecznych i rekreacyjnych poprzez zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się jakość infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy oraz nastąpi wzrost atrakcyjności Sołectwa Przytarnia.

Opublikowano: 12 marca 2019 13:26

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1810

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.