Gmina Karsin zrealizowała kolejny projekt

     

Gmina  Karsin w dniu 23 września 2018 r. zrealizowała projekt ” pt. ,,Regionalny festyn promocyjny obszary LGR Mὸrénka w ramach organizacji dożynek gminnych w miejscowości Osowo gmina Karsin” mający na celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującego promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Wykonany zakres objęty był Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  Programu  Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Całkowity koszt operacji wyniósł: 22 875,85 zł PLN

Koszt kwalifikowane operacji : 22 875,85 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło: 14 861,40 zł PLN Publiczne Środki Krajowe stanowiły:  2 622, 61 PLN

Wkład własny Gminy  wyniósł: 5 391,84 zł PLN.

osowo140.jpg

 

Opublikowano: 14 grudnia 2018 14:46

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Wyświetleń: 2167

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.