Gmina Karsin zakończyła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Karsin zakończyła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Rozbudowa mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin”

W związku z systematyczną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zaistniała konieczność budowy kolejnego reaktora biologicznego wraz z układem oczyszczania mechanicznego przy gminnej oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Jego budowa była zaplanowana już na etapie projektowania oczyszczalni, jednak w początkowych latach funkcjonowania oczyszczalni nie było konieczności jej realizacji. Obecnie długość gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi prawie 90 kilometrów, a stopień skanalizowania gminy wynosi 96%. Dziennie oczyszczalnia w Cisewiu przetwarza średnio 417 m3 ścieków, przy maksymalnej wydajności 600 m3. Największe obciążenie występuje jednak w sezonie letnim, kiedy na terenie gminy przebywają setki turystów w domkach letniskowych i ośrodkach wypoczynkowych. Ilość ścieków zbliża się wtedy do granic technologicznych oczyszczalni. Budowa drugiego reaktora podwoi jej wydajność, co zabezpieczy potrzeby gminy w tym zakresie. Ewentualna awaria jednego z reaktorów nie zatrzyma pracy całej oczyszczalni. Roboty zakończyły się w marcu 2018 roku. Generalnym wykonawcą była firma Ekowater Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie zostało współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowita wartość projektu: 4 061 743,19

Dofinansowanie projektu z UE: 2 809 756,13

wfosigw_wersja_kolor_01798.jpg                                                                                               herb.png

Opublikowano: 05 czerwca 2018 12:25

Kategoria: Zrealizowane inwestycje

Wyświetleń: 1280

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.