Sprzedaż używanego samochodu strażackiego STAR 244 4X4

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego STAR 244 4x4

- rok produkcji 1994.

- niski przebieg 22.000 km.

- pojazd garażowany przez cały okres eksploatacji

- skrzynia biegów z reduktorem biegi terenowe i szosowe w pełni sprawne

- zbiornik wody 2.500 litrów

- autopompa o wydajności 1.600 l/min.

- przestrzeń w układzie 2 + 4

- oświetlenie kabiny, skrytek oraz przestrzeni roboczej wokół auta

- skrytki zamykane żaluzjami aluminiowymi

- halogeny przeciwmgielne

- przyłącze do ciśnienia w układzie hamulcowym

- przyłącze magnetyczne do stałego ładowania akumulatora

- uchwyty na dwie drabiny

- na dachu zamontowana dodatkowa skrzynia na sprzęt

- dodatkowa pneumatyczna trąba sygnalizacyjna sterowana z kabiny

- auto sprawne – w ciągłym podziale bojowym, przegląd ważny do maja 2021 r.

 

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza: 45.000 zł netto

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 4000 zł (słownie cztery tysiące złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul Długa 222. Samochód można oglądać w remizie OSP w Osowie w dni robocze w godz. 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10 września 2020 r do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG STAR”.

Opublikowano: 02 września 2020 09:50

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Zdjęcia:

Wyświetleń: 160

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.