Sprawozdanie z realizacji działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących szkodliwości użytkowania wyrobów azbestowych.

Gmina Karsin całorocznie prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcom posiadającym azbest oraz zainteresowanym jego usunięciem pracownik Urzędu Gminy prezentuje aktualną sytuację prawną oraz przykłady „dobrych praktyk” w zakresie usuwania azbestu, możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest jak również obowiązki, zagrożenia i odpowiedzialność zarządzających nieruchomościami z azbestem. Osobom tym wręczamy poradniki pt. „Co z tym azbestem?” w, wydane przez Federację  Zielonych GAJA, które zawierają przydatne informacje na temat azbestu, jego wykorzystania i wpływu na zdrowie ludzi, a także bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji. Ponadto opisują obowiązki właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe, wynikające z obowiązującego prawa.

Gmina Karsin, mając na celu pomoc mieszkańcom w realizacji nałożonych prawem zobowiązań, stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Na stronie internetowej Gminy www.karsin.pl  zamieszczona jest zakładka pn. „Uwaga Azbest”, gdzie także można znaleźć wszelkie potrzebne informacje na ten temat oraz zapoznać się z realizacją działań na terenie Gminy Karsin zmierzających do pozbycia się z terenu naszej Gminy wyrobów zawierających azbest.

Zapraszamy także mieszkańców do przeglądania stron poświęconych tematowi azbestu, na których znaleźć można wiele ciekawych informacji, ulotki, plakaty, materiały edukacyjne.

Przydatne linki:

Ministerstwo Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/Usuwanie-azbestu

Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.pl

Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl

Opublikowano: 30 sierpnia 2019 13:16

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Azbest - broszura [1.4 MB]

Informacja z realizacji działań na terenie gminy karsin zamierzających do pozbycia się z terenu naszej gminy wyrobów zawierających azbest [166.21 KB]

Wyświetleń: 98

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.