Komunikat

 (link otworzy duże zdjęcie)

    W związku z  licznymi skargami od Mieszkańców, zaniechaniem stosowania się do obostrzeń w zakresie zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego, szczególnie przez osoby młode, które przez swoje zachowanie i brak odpowiedzialności wyrażają brak szacunku dla zdrowia i życia innych osób: 

Wójt Gminy Karsin informuje, przypomina i ostrzega,

iż zgodnie z § 18 ust.1 pkt 2 ppkt b) i d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 964) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110, 284, 568 i 695), ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

    W związku z powyższym osoba (klient oraz sprzedawca), która pomimo obowiązku zasłaniania ust i nosa nie będzie nosiła maseczki, może zostać ukarana mandatem od policji w wysokości 500 zł. Ponadto możliwa jest także kara administracyjna, którą nakłada Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wówczas grzywna może sięgnąć od 5 do nawet 30 tys. złotych.

    Chcąc ustrzec siebie i swoich klientów przed negatywnymi finansowymi konsekwencjami niezasłaniania ust i nosa oraz niezachowania dystansu społecznego w placówkach handlowych i ich okolicy, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne wszystkich obywateli, pracownicy sklepów są zobowiązani zwracać uwagę klientom na konieczność stosowania się do przepisów.

Ponadto w obrębie sklepu czy obiektu handlowego powinny znaleźć się i być bezwzględnie egzekwowane informacje, iż klienci, którzy nie dostosują się do obowiązujących przepisów, nie zostaną w danym sklepie czy punkcie gastronomicznym obsłużeni.

Zgodnie z § 18 ust. 4  pkt. 3 odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania przez klientów posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej  strefie gastronomicznej pod warunkiem zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Konieczne jest, aby obsługa także realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa.

Opublikowano: 24 lipca 2020 13:47

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 633

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.