Wznowienie stacjonarnej działalności punktów NPP i NPO