Informacja Wójta Gminy Karsin

Informuję, że sołtys sołectwa Karsin samowolnie i bez wiedzy Urzędu Gminy próbował zorganizować wydawanie maseczek ochronnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz sytwarzający realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Mieszkańców. Działanie to zostało natychmiastowo wstrzymane.

Opublikowano: 04 kwietnia 2020 11:13

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1909

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.