Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za odbiór odpadów wg. stanu na dzień 01.01.2020 r.


Stawki za odbiór odpadów – dom mieszkalny


Liczba osób

Opłaty za odbiór odpadów – dom mieszkalny – Gmina Karsin

Opłata 2020

Opłata na 1 Mieszk. 2020

1

20

20,0

2

39

19,5

3

51

17

4

64

16

5

76

15,2

6

84

14

7

91

13

8 i więcej

94

11,75

 

Rada Gminy Karsin nie podjęła uchwały o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z tym każdy właściciel ww. nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych we własnym zakresie z wyspecjalizowaną firmą np. Usługi Transportowe Stanisław Staubach tel. 59 823 18 60. Umowy będą podlegały kontroli przez pracowników UG w Karsinie.

Opublikowano: 07 stycznia 2020 12:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 975

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.