Zebranie Wiejskie - Karsin

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 20 października 2019r. (niedziela) o godz. 1700

w Domu Kultury w Karsinie

Wójt Gminy zwołuje

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

mieszkańców sołectwa  Karsin

 

Na zebraniu omówione zostaną w szczególności sprawy :

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Budżet na rok 2019.

4. Sprawy  różne – wnioski.

 

W zebraniu uczestniczyć będą :

1. Wójt Gminy

2. Radny

3. Sołtys

 

Proszę mieszkańców sołectwa o wzięcie udziału w zebraniu.

Opublikowano: 15 października 2019 09:23

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 392

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.