Informacja

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Zgodnie z nowelizacją ustawy, organem właściwym do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju. Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy, co oznacza, że wnioskując dane w tej samej sprawie, wniosek może być złożony wyłącznie do organu, który prowadził sprawę po raz pierwszy.

Opublikowano: 10 czerwca 2019 09:31

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 425

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.