Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M

Jelcz gimbus

Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M, nr rej. GKS J003. Cechy pojazdu:

- rok produkcji 2001,
- silnik o mocy 155 KM,
- przebieg 660793 km,

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza 5.000 zł. netto

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 500 zł (słownie pięćset  złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul Długa 222. Autobus można oglądać w Wielu w dni robocze w godz. 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 1130 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG JELCZ”.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:

Tomasz Urbański – tel. 58 6873322

 

Opublikowano: 08 sierpnia 2019 13:01

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1233

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.