Formularze wielojęzyczne

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania wielojęzycznych standardowych formularzy wybranych dokumentów m.in. odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu; zaświadczenia o stanie cywilnym; zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo; zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały oraz zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony. Formularz ten nie może pozostawać w obiegu między państwami członkowskimi jako dokument niezależny. Wielojęzyczny standardowy formularz oddaje treść dokumentu urzędowego, do którego jest załączony. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać – gdy jest to konieczne do nadania biegu sprawie w oparciu o dany dokument urzędowy – tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w formularzu.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

Opublikowano: 28 marca 2019 13:03

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 1761

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.