Bezpłatne kursy obsługi komputera dla osób 50 +

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej, pracujących i pozostających bez zatrudnienia, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach.

 1. Miejsce kursu dowolne - w przepadku zebrania grupy 10 chętnych – na terenie wybranego sołectwa, szkoły, koła gospodyń, klubu seniora, etc.)

2.Termin realizacji: 01.06.2017-30.11.2019

120 godzin kursu

3.Grupa docelowa: Osoby w wieku 50+ zamieszkujące teren woj. pomorskiego, osoby pozostające bez zatrudnienia a także  pracujące

Grupy  10-osobowe

4. Temat:

Kurs ECDL BASE

Poziom do wyboru – 120 h łącznie.

Egzamin po każdym module.

5. Zapewniamy:

Wysokiej jakości kurs komputerowy;

Materiały szkoleniowe

Egzamin kończący się certyfikatem IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu).

6. Program

Podstawy pracy z komputerem

Podstawy pracy w sieci

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

 

Kursy kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL BASE – certyfikat międzynarodowy

Czas trwania zajęć: harmonogram ustalany z każda grupą indywidualnie (przykładowo 3-4 godziny lekcyjne w tygodniu w dni powszednie oraz w weekendy).

Opublikowano: 18 marca 2019 12:25

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 238

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.