Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika wodnego na kąpielisku gminnym w Wielu

Plaża gminna w Wielu (link otworzy duże zdjęcie)

O g ł o s z e n i e
o naborze na stanowisko ratownika wodnego na kąpielisku gminnym w Wielu

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko  ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim. Okres zatrudnienia: od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku.
Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadający tytuł ratownika wodnego. Termin składania podań wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia i ważnymi badaniami lekarskimi do 26 czerwca 2019 roku. Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres:  

Urząd Gminy Karsin
ul. Długa 222
83-440 Karsin

lub e-mailo: rgs@karsin.pl

Należy podać swój adres i numer telefonu kontaktowego.
Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonu: 58 687 31 20  lub 889 748 025.

Opublikowano: 12 marca 2019 07:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 239

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.