Warsztaty ekonomiczne

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 12 marca 2019 w godz. 9.30-11.30 oraz 12.00-14.00 w Domu Kultury w Karsinie odbędą się warsztaty ekonomiczne organizowane przez Bank Żywności w Chojnicach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karsinie dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej Podprogram 2018

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
  • poznają nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

pomoc_zywnosiowa.png

 

Opublikowano: 27 lutego 2019 11:01

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 430

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.