E-dowód

 (link otworzy duże zdjęcie)

            Urząd Gminy w Karsinie uprzejmie informuje, że od dnia 4 marca 2019 roku będzie możliwe składanie wniosków na e-dowód. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

            Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem, które ma umożliwić: uwierzytelnienie się w e-usługach, podpisywanie dokumentów elektronicznych, korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach), a także komunikację obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi.

            Posiadacz e-dowodu odbiera z Urzędu Gminy kopertę z kodem PUK oraz ustala w Urzędzie Gminy Kod PIN. Kod PIN będzie można  w każdej chwili zmienić.

            Jeżeli posiadacz e-dowodu straci kontrolę nad dokumentem (np. zagubi ) ma możliwość zawieszenia korzystania z e-dowodu. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeżeli posiadacz dokumentu lub jego pełnomocnik nie wycofa zawieszenia, po 14 dniach kalendarzowych e-dowód zostanie unieważniony automatycznie z mocy prawa.

Opublikowano: 15 lutego 2019 08:42

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 600

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.