Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin
z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z póź. zm.)

 

Wójt Gminy Karsin

podaje do publicznej wiadomości
 

projekt uchwały Rady Gminy Karsin w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Karsin

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały składać można w terminie 21 dni od daty ogłoszenia  tj. w okresie od 4 do 25 lutego 2019 roku, osobiście  lub  pisemnie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Karsinie, na parterze .

Opublikowano: 04 lutego 2019 07:31

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

Projekt uchwały [35.5 KB]

Profil wodny kąpieliska [274.71 KB]

Wyświetleń: 480

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.