Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA
o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach  Gminy Karsin

(na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)

 

Lp.

Obowiązuje od dnia

Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł

Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu

1.

1 stycznia 2019

             7188,24             

miesięczna 599,02  

wg stanu na 30.IX.2018

134

w tym 5 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

2.

1 maja 2019

8174,24

miesięczna 681,19

wg stanu na 30.IX.2018

134

w tym 5 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych otrzymują na każdego ucznia roczną dotację z budżetu Gminy Karsin w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola.

Opublikowano: 30 stycznia 2019 13:47

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 445

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.