Ostatnie wolne miejsca w żłobku "Ptyś"

Wójt Gminy Karsin informuje, w gminnym żłobku „Ptyś” w Karsinie są jeszcze trzy wolne miejsca dla dzieci. Mogą do niego uczęszczać również dzieci spoza terenu gminy Karsin. Miesięczne czesne za pobyt wynosi 300 zł, a odpłatność za wyżywienie 10 zł za dzień. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektora żłobka w Karsinie.

Opublikowano: 14 stycznia 2019 08:14

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 257

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.