Zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Karsin z dnia 4 grudnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Opublikowano: 05 grudnia 2018 11:45

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Załączniki:

Zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Karsin z dnia 4 grudnia 2018 r. [55.1 KB]

Załącznik nr.1 do Zarządzenia Nr V/4/2018 Wójta Gminy Karsin z dnia 4 grudnia 2018 r. [117.87 KB]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacja pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego [100.42 KB]

Formularz zgłoszeniowy [18.35 KB]

Wzór umowy [69.18 KB]

Wzór oferta [85.56 KB]

Wzór sprawozdania [65.67 KB]

Wyświetleń: 504

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.