Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KARSIN

____________________________________

 

o przyjęciu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

 

informuję

 

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin Uchwałą Nr XXX/290/18 Rady Gminy Karsin z dnia 9 maja 2018 r.                    

 

Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy Karsin oraz na stronie internetowej gminy.

Opublikowano: 18 maja 2018 08:31

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 674

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.