Dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KARSIN

Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie do 25 maja 2018 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2.

        Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70% kosztów kwalifikowanych jeżeli w wyniku przetargu koszt usunięcia azbestu będzie wynosić nie więcej niż 600 zł za tonę.

Termin realizacji zadania planowany jest od 1 sierpnia do 31 października 2018 roku.

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                          /-/ Roman Brunke

Opublikowano: 07 maja 2018 09:06

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 211

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.