Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11, nr rej. GKS 03HS. Cechy pojazdu:

- rok produkcji 1981, sprowadzony z Niemiec w 2006 r.,
- silnik o mocy 175 KM,
- napęd 4x4,
- zbiornik wody 3000 l.,
- autopompa o wydajności 2400 l/min,
- kabina 9-osobowa,
- przebieg 30500 km,
- specjalistyczna zabudowa pożarnicza.

Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768.

Cena wywoławcza 10.000 zł. netto

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 1000 zł (słownie cztery tysiące złotych) w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, najpóźniej na 1 godz. przed rozstrzygnięciem przetargu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie, ul Długa 222. Samochód można oglądać w remizie OSP w Wielu w dni robocze w godz 800 – 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

Urząd Gminy w Karsinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Karsinie, z dopiskiem „PRZETARG MAGIRUS”.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:

Tomasz Urbański - tel 58 6873322

Opublikowano: 15 kwietnia 2019 09:03

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Karsin

Wyświetleń: 460

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.