Wyszkoleni ratownicy to skuteczne ratowanie życia.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dzisiejsza straż pożarna jest służbą ratowniczą o szerokim spektrum działania. Do jej działań należy m.in. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Jednostki strażackie są dużym wsparciem dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ostatnich latach coraz częściej zdarza się, że strażacy zostają zadysponowani do udzielenia pomocy medycznej do czasu przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM). Są to tzw. izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego (IZRM). Strażacy do IZRM wyjeżdżają w sytuacji braku możliwości natychmiastowego zadysponowania ZRM, czas dotarcia zadysponowanego ZRM jest wydłużony, na prośbę osób postronnych lub w przypadku, gdy zdarzenie zostało zauważone przez ratowników KSRG. Niekiedy zdarza się, że podczas takich akcji strażacy spotykają się z bardzo trudnymi przypadkami urazów i zachorowań. Sytuacje te mogą stanowić duże wyzwanie dla ratowników. Wiedza, którą posiadają strażacy okazuje się niekiedy niewystarczająca. Równocześnie rosną oczekiwania społeczeństwa w zakresie profesjonalizmu i skuteczności systemu ratowniczego, przede wszystkim w obszarze szeroko pojętej pomocy medycznej. Coraz bardziej skomplikowane zadania ratownicze, w tym izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego, wymagają od strażaków rozszerzenia swojej wiedzy i umiejętności ratowniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsinie w okresie od 16.03.2020 r. do 15.11.2020 r. realizowała zadanie publiczne pn.: „Wyszkoleni ratownicy to skuteczne ratowanie życia”. Celem głównym projektu było kształtowanie i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim poprzez organizację szkolenia i warsztatów z zakresu izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego dla jednostek KSRG Gminy Karsin. Grupą docelową zadania było 15 strażaków – ratowników medycznych z trzech jednostek operacyjno - technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Karsin (tzn. członkowie OSP Karsin, OSP Osowo i OSP Wdzydze Tucholskie). Jednostki te działają w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenie z zakresu izolowanych zdarzeń ratownictwa  medycznego dla jednostek KSRG oraz cykl warsztatów praktycznych utrwalających nabytą wiedzę. W sumie przeprowadzono 16 godz. szkoleniowych. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt szkoleniowy tj. zestaw imitacji ran, zestaw do transportu amputacji kończyn oraz stazę taktyczną CAT do tamowania krwotoków. W programie szkolenia duży nacisk położono na procedury postepowania w przypadku udzielania pomocy medycznej osobom podejrzanym o kontakt z czynnikiem biologicznym zakaźnym (kwarantanna) lub z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem COVID-19 (izolacja). Działania projektowe odbywały małych zespołach z zachowaniem reżimu sanitarnego, w tym z zastosowaniem pełnych środków ochrony indywidualnej ratowników. Warto też dodać, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną część zadań projektowych odbyła się w formie online.

Koszt realizacji ww. zadania publicznego wyniósł 4.196,08 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Powiatu Kościerskiego (2.500 zł.), Gminy Karsin (1.000 zł.) i środków własnych OSP Karsin.

Opublikowano: 13 listopada 2020 14:50

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 156

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.