Zaproszenie do współpracy dotyczącej wsparcia antycovidowego dla przedsiębiorców

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy o realizacji przez:

  1. MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k
  2. CTS Sp. z o.o.
  3. KDKiNFO Sp. z o.o.

projektów tzw. antycovidowych,  w ramach środków pozyskanych z PARP. OPERATORZY udzielają wsparcia przedsiębiorstwom na szkolenie/doradztwo/coaching pracowników.

Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to:

spotkanie_sektorowe_05_11_20203.jpg

W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, które może zostać przyznane na 1 pracownika (nie ma limitu na firmę):

 spotkanie_sektorowe_05_11_20204.jpg

Szkolenia i wsparcie doradcze oferowane w ramach projektów – nie jest przypadkowe – mogą korzystać wyłącznie ze szkoleń wskazanych w Nadzwyczajnych Rekomendacjach Rad Sektorowych
(w załączeniu).

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA – dostępna pod linkami:

  • Sektor handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji - [LINK]
  • Sektor IT - [LINK]
  • Sektor komunikacji marketingowej - [LINK]
  • Sektor żywności wysokiej jakości - [LINK]

Opublikowano: 12 listopada 2020 19:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Spotkanie sektorowe [701.48 KB]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektor Żywność Wysokiej Jakości [637.68 KB]

Rekomendacja nadzwyczajna sektorowej rady ds. Kompetencji - informatyka [4.67 MB]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno Ściekowej i Rekultywacji [683.02 KB]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu [685.24 KB]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców [862.36 KB]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej [822.64 KB]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. ds. Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej [684.45 KB]

Wyświetleń: 169

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.