Dodatkowe środki na utrzymanie kąpieliska.

Środki pozyskane z opłat parkingowych zostaną przeznaczone na utrzymanie pobliskiego kąpieliska. (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas ostatniej sesji w Karsinie w dniu 10 lipca 2020 r. głosowano m.in. nad zmianą budżetu na 2020 r. Przekazano 150.000 zł na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła w Wielu. Na nowy samochód strażacki dla OSP Karsin przesunięto kolejne środki w kwocie 80.000 zł. Całkowity koszt zakupu wynosi 840.000 zł z czego 380.000 zł pochodzi ze środków własnych gminy, kolejne 380.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 80.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Z programu „Aktywne Sołectwo” dla miejscowości Zamość przekazano 19.000 zł z czego 10.000 zł pochodzi ze środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego a 9.000 zł ze środków własnych gminy. Zabezpieczono również środki na zakup i montaż rogatek oraz uruchomienie systemu parkingowego nad jeziorem w miejscowości Wiele. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną podczas sesji radnej z Wiela Kamili Cierzan-Czapiewskiej przez Wójta Gminy, pieniądze pozyskane z opłat parkingowych zostaną przeznaczone na utrzymanie pobliskiego kąpieliska. Zmiany w budżecie przegłosowali jednogłośnie wszyscy radni w tym 3 radnych z Wiela.

Dom Kultury w Wielu jako organizator i zarządca parkingu apeluje do wszystkich korzystających z parkingu aby przed wyjazdem najpierw udali się do kasownika celem uiszczenia opłaty kartą lub bilonem a dopiero po tym fakcie, mając w ręku bilet wyjazdowy, wsiedli do samochodu celem wyjazdu z parkingu. Podjeżdżanie pod rogatkę wyjazdową bez opłaconego biletu wyjazdowego powoduje każdorazowo powstawanie kolejki w oczekiwaniu na zapłatę przy kasowniku. Szczegółowy regulamin parkingu oraz cennik opłat parkingowych znajduje się przy kasowniku.

Opublikowano: 06 sierpnia 2020 13:31

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin parkingu i cennik [129.4 KB]

Wyświetleń: 1072

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.