Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Karsin.

 (link otworzy duże zdjęcie)

We wtorek 9 maja br. w Domu Kultury w Wielu odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Karsin. Najważniejszym jej punktem było przedstawienie przez Wójta Gminy Romana Brunke raportu za 2019 r. o stanie gminy. W swoim wystąpieniu wójt dokonał podsumowania ubiegłorocznych działań samorządu gminnego.

Dochody gminy w 2019 r. wyniosły 42,5 mln zł., natomiast wydatki  42,1 mln zł. Na 2020 r. przeniesiono wolne środki w kwocie 672.423,17 zł. Ubiegły rok podobnie jak lata wcześniejsze upłynął pod znakiem realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Na ten cel Gmina Karsin przeznaczyła w 2019 r. kwotę ponad 7,38 mln zł. Do największych zeszłorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów należały:

  • Budowa wieży widokowej w Przytarni – 2,6 mln zł.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość wraz z przyłączami – 2,1 mln zł.

  • Realizacja projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii” – budowa instalacji fotowoltaicznych – 1,19 mln zł.

  • Zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu – 190.906 zł.

  • Realizacja III etapu budowy drogi Osowo – Zamość – 162.513,75 zł.

  • Zakup ogrodzenia, urządzeń monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia stadionu w Karsinie – 104.591 zł

  • Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 80.847,44 zł.

Po przedstawieniu raportu odbyła się dyskusja, podczas której tradycyjnie pytania miała jedynie radna opozycji Kamila Cierzan-Czapiewska – była kandydatka na wójta. W niektórych pytaniach przygotowała nawet dla wójta gotowe odpowiedzi. Wójt odpowiadał krótko i merytorycznie

nie zgadzając się z zasugerowanymi już odpowiedziami pani radnej. Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla Wójta Gminy. W głosowaniu „ZA” udzieleniem wotum głosowało 10 radnych z klubu Jedność i Przyszłość Gminy, a 5 radnych opozycji głosowało „PRZECIW”. Natomiast w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2019 r. oraz w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Rada Gminy radni byli zgodni przyjęli je jednogłośnie. Dodać należy, że bardzo pozytywną opinię o sprawozdaniu z działalności wójta jak również z wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Opublikowano: 28 lipca 2020 09:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 556

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.