Pierwsze dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Karsin.

Wójt Gminy Karsin Roman Brunke oraz kierownik robót z firmy REWERS (link otworzy duże zdjęcie)

Trwa budowa nowego mostu przez Wdę w miejscowości Miedzno w gminie Karsin. O konieczności realizacji tej inwestycji mówiło się od wielu lat. Zły stan techniczny starego drewnianego mostu sprawiał, że nie spełniał on współczesnych wymagań zarówno pod względem nośności jak i szerokości. Uniemożliwiało to m.in. przejazd przez most ciężkim sprzętem rolniczym, co w znacznym stopniu ograniczało wartości użytkowe tego obiektu. Nowy most będzie miał długość 14 metrów oraz jezdnię o szerokości 6 metrów. Wykonana zostanie też regulacja skarp rzeki, a brzegi zostaną umocnione materacami gabionowymi. Od mostu do granicy z gminą Czersk ułożony zostanie dojazd z dywanika asfaltowego o łącznej długości 400 metrów.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 1,05 mln zł złożyło przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS z Bożepola Wielkiego. Prawie połowę tej kwoty tj. 521.763 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałą część tj. 528.237 zł samorząd pokryje ze środków własnych. Prace budowlane powinny zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.

Nadmienić należy, że jest to pierwsze od 4 lat dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla gminy Karsin. Poza budową mostu w Miedznie gmina wnioskowała także o dofinansowanie z tego Funduszu budowy ulic Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie. Zdaniem samorządu wniosek powinien uzyskać maksymalną liczbę punktów, a w rzeczywistości znalazł się na przedostatnim miejscu listy rezerwowej. Trzeba przyznać, że inne samorządy mają więcej „szczęścia” w uzyskiwaniu środków z tego źródła.

Opublikowano: 23 lipca 2020 11:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 668

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.