Budowa drogi z Osowa do Zamościa zakończona.

Wójt gminy Karsin Roman Brunke oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Karsin Stanisław Czapiewski pod (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin zrealizowała ostatni etap budowy nowej drogi asfaltowej z Osowa do Zamościa. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 110.232 zł z funduszy Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację tzw. dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku dywanik asfaltowy ułożono na 950-metrowym odcinku z Białego Błota do świetlicy wiejskiej w Zamościu. Wykonawcą robót w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych z Kościerzyny, które wykonało to zadanie za kwotę 224.352 zł. Zakres prac obejmował wyprofilowanie jezdni, ułożenie 4-centymetrowej asfaltowej warstwy wiążącej i 3-centymetrowej warstwy ścieralnej, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz wykonanie spływów wody poza teren drogi. Z realizacji tej inwestycji najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Zamościa z sołtysem Andrzejem Licą na czele, którzy zyskali połączenie drogą asfaltową z resztą gminy.

Opublikowano: 23 lipca 2020 11:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 465

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.