Gmina Karsin z dofinansowaniem na budowę drogi Białe Błoto – Zamość.

Na zdjęciu od lewej: starosta człuchowski Aleksander Gappa, wójt gminy
Karsin Roman Brunke, burmi (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin po raz kolejny znalazła się w gronie pomorskich samorządów, które otrzymały dotację z funduszy Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację tzw. dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Oprócz karsińskiego samorządu dofinansowanie otrzymały gminy Człuchów i Czarne. W piątek, 3 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Człuchowie odbyło się symboliczne przekazanie dotacji, gdzie Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Leszek Bonna.W tym roku Gmina Karsin otrzymała kwotę 110.232 zł, która przeznaczona zostanie na realizację ostatniego etapu budowy drogi asfaltowej Osowo – Zamość, na liczącym 950-metrów odcinku z Białego Błota do świetlicy wiejskiej w Zamościu. Nadmienić należy, że już w połowie czerwca rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, w którym najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 224.352 zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych z Kościerzyny. Dzięki temu z początkiem lipca mogły rozpocząć się  prace budowlane. Ich zakres obejmuje wyprofilowanie jezdni, ułożenie 4-centymetrowej asfaltowej warstwy wiążącej i 3-centymetrowej warstwy ścieralnej, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz wykonanie spływów wody poza teren drogi. W najbliższych dniach budowa drogi zakończy się, a mieszkańcy Zamościa zyskają tak długo oczekiwane połączenie drogą asfaltową z resztą gminy.

Opublikowano: 07 lipca 2020 13:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 290

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.