Projekt "Kierunek własny biznes 2"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c.  zaprasza mieszkańców powiatu kościerskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Kierunek własny biznes 2”.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej)
  • Wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł.
  • Finansowego wsparcia pomostowego przyznawanego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ( łącznie 31 200,00 zł. )

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które mają co najmniej 30 lat i w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarze następujących gmin powiatu kościerskiego: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna (gm. wiejska), Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą  od 20.07.2020r. do 31.07.2020r. w Kościerzynie, przy ul. Strzeleckiej 34.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl zakładka Projekty unijne „Kierunek własny biznes 2”. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

 

Projekt „Kierunek własny biznes 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 05.07. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.

Opublikowano: 06 lipca 2020 10:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 207

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.