Ogłoszenie o naborze na Rachmistrzów Spisowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Karsin - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., który przeprowadzony będzie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. na terenie Gminy Karsin.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. będzie prowadzony w terminie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Karsin,  do dnia 8 lipca 2020 r.

 

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 • ukończone 18 lat,
 • zamieszkanie na terenie gminy oraz znajomość terenu gminy,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • korzysta z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 • posiada umiejętność obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • pełna sprawność fizyczna,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • musi być dyspozycyjny czasowo, prace przy spisie trwają około 3 miesięcy, w tym konieczność odbycia szkolenia (kilkudniowe)

Wymagania do zgłoszenia: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz powyższe informacje.

II. HARMONOGRAM PRACY RACHMISTRZA SPISOWEGO:

 • odbycie szkolenia zakończonego egzaminem realizowanym za pomocą aplikacji e/m-learning ,
 • dokonanie spisu,
 • rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

III. WAŻNA INFORMACJA!

Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do e/m-learning egzaminu kończącego szkolenie.

Powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu testowego uzyskując 60 % poprawnych odpowiedzi jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych.

IV. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZENIA: do 8 lipca 2020r.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Karsin Karsin, pokój nr 2

 

Wójt Gminy Karsin
Gminny Komisarz Spisowy
Roman Brunke

Opublikowano: 17 czerwca 2020 11:57

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Informacja RODO [343.28 KB]

Wyświetleń: 402

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.