Gmina Karsin pozyskała grant z programu Zdalna Szkoła

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” p.n. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” gmina Karsin pozyskała 60.000 zł na doposażenie podległych jej jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Program w stu procentach finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i nie wymagał wkładu finansowego samorządu.

Za pozyskane środki zakupiono 24 notebooki dla szkół w Karsinie, Wielu i Osowie, skąd na zasadzie umowy użyczenia trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin uczniów. Po zakończeniu nauczania zdalnego szkoły nadal będą wykorzystywać sprzęt jako pomoce dydaktyczne.

Opublikowano: 11 maja 2020 14:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 61

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.