Środki z programu Zdalna Szkoła+ wspomogą zdalne nauczanie w gminie Karsin.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci E (link otworzy duże zdjęcie)

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszystkie rodziny, zwłaszcza mające kilka dzieci w wieku szkolnym posiadają wystarczającą liczbę sprzętu komputerowego aby ich dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

W ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” p.n. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” gmina Karsin pozyskała 95.000 zł na doposażenie podległych jej jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Program w stu procentach finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i nie wymaga wkładu finansowego samorządu. Wniosek Gminy Karsin został rozpatrzony pozytywnie jako piąty w Polsce, co otworzyło drogę do szybszej realizacji zakupu sprzętu.

Za pozyskane środki planowany jest zakup 38 notebooków dla szkół w Karsinie, Wielu i Osowie. Rozpoczęto już analizę ofert zakupowych i po jej zakończeniu komputery dotrą do placówek, skąd na zasadzie umowy użyczenia będą trafiały do rodzin uczniów. Aby skorzystać ze sprzętu do zdalnej nauki należy kontaktować się z dyrekcją szkoły w celu uzgodnienia zasad, terminu oraz dostępności sprzętu.

Warto również wspomnieć, że w pierwszej edycji konkursu "Zdalna Szkoła" z kwietnia br. Gmina Karsin pozyskała grant w kwocie 60.000 zł, za który zakupiono 24 notebooki. Po zakończeniu zdalnego nauczania sprzęt z obu edycji wróci do szkół i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna. 

Opublikowano: 22 maja 2020 09:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 399

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.