Niedługo rozpocznie się budowa nowego mostu przez Wdę w Miedznie.

W połowie czerwca rozpocznie się budowa nowego mostu przez Wdę w miejscowości Miedzno. (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Karsin podpisała umowę z Funduszem Dróg Samorządowych na dofinansowanie projektu pn "Budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Wda wraz z wykonaniem umocnień koryta rzeki i dostosowaniem dojazdów drogi gminnej Karsin - Miedzno wraz z drogą asfaltową do granicy powiatów kościerskiego i chojnickiego" w kwocie 521 763 zł.

O konieczności realizacji tej inwestycji mówiło się od wielu lat. Zły stan techniczny elementów istniejącego drewnianego mostu sprawia, że nie spełnia on wymagań zarówno pod względem nośności - 5 ton uniemożliwia przejazd większości załadowanych ciągników rolniczych, jak i szerokości - 4,40 m w świetle balustrad uniemożliwia np. przejazd kombajnów z rozłożonym urządzeniem tnącym. Ogranicza to w znaczny sposób wartości użytkowe tego obiektu.

Projekt budowlany nowego mostu był opracowany już w 2015 r., jednak dopiero w bieżącym roku udało się pozyskać środki zewnętrzne, które umożliwiają realizację tego zadania. Zakres prac obejmować będzie rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego o długości 14 metrów z jezdnią o szerokości 6 metrów. Wykonana zostanie też regulacja skarp rzeki, a brzegi zostaną umocnione materacami gabionowymi. Od mostu do granicy z gmin Karsin i Czersk wykonany zostanie dojazd z dywanika asfaltowego o łącznej długości 400 metrów.

Zakończono już procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 1,05 mln zł złożyło przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS z Bożepola Wielkiego. W najbliższych dniach w Urzędzie Gminy w Karsinie podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają rozpocząć się w połowie czerwca i powinny zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.

 

Opublikowano: 20 maja 2020 15:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 377

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.