Radni uchwalili budżet na 2020 rok.

Sesja Rady Gminy Karsin (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas ostatniej sesji w dniu 23 grudnia 2019 r. radni uchwalili budżet na 2020 rok. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 35.605.710,46 zł, natomiast wydatki mają wynieść 33.783.710,46 zł. Tegoroczne inwestycje zaplanowano na kwotę ponad 1,8 mln zł. Największą kwotę tj. 518.000 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę ścieżki rowerowej z Wiela do granicy powiatu w kierunku Lubni. W bieżącym roku opracowane zostaną też dokumentacje techniczne dla budowy kolejnych ścieżek rowerowych tj. z Borska do Wdzydz Tucholskich i z Karsina do Dębowca (do rzeki Niechwaszcz) oraz koncepcja budowy ścieżki rowerowej z Wiela do Lipy.

Z kolei kwotę 350.000 zł samorząd przeznaczy na rozbudowę szatni na stadionie w Karsinie. W bieżącym roku zaplanowano też szereg innych inwestycji takich jak: modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza wraz zakupem nowego wyposażenia w wielewskim Domu Kultury, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ulicy Sosnowej w Wielu, budowa nowego przystanku przy ulicy Głównej w Wielu, czy wymiana dachu wraz z ociepleniem na budynku szkoły w Osowie. W związku z możliwością pozyskania znacznego dofinansowania ze środków zewnętrznych zabezpieczono kwotę 100.000 zł na zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Karsinie. Jeżeli ten zakup dojdzie do skutku, to obecny średni samochód OSP Karsin trafi do innej jednostki KSRG w gminie.

Warto nadmienić, że wartość tegorocznych inwestycji może się nawet potroić jeżeli gminie uda się zdobyć dofinansowanie na realizację trzech ważnych inwestycji. Pierwszą z nich jest budowa hydroforni ze stacją uzdatniania wody i nowym ujęciem wody w Dąbrowie oraz budowa zbiorników retencyjnych wody z budynkiem pompowni w Karsinie. Realizacja tej inwestycji znacznie poprawi jakość wody oraz ustabilizuje ciśnienie wody dostarczanej mieszkańcom Karsina, Bąka i Cisewia. Wartość zadania szacuje się na kwotę ponad 1,5 mln zł, z czego 64% ma wynieść dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina złożyła także wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch inwestycji tj. budowę ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie (1,9 mln zł) oraz budowę mostu na Wdzie w Miedznie (1,05 mln zł), gdzie spodziewany poziom dofinansowania może wynieść 50%.

Na sesji obecnych byli wszyscy radni. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 10 radnych klubu „Jedność i Przyszłość Gminy”, natomiast radni opozycji Kamila Cierzan-Czapiewska, Karina Florek, Piotr Pryba, Grzegorz Borowski oraz Stanisław Mączyński głosowali za odrzuceniem projektu budżetu.

W trakcie sesji Wójt wspomniał m.in. o planowanych podwyżkach podatków na 2020 rok, które wzrosną tylko o 2,5%. Niezrozumiała jego zdaniem jest postawa radnych opozycji, którzy chcieliby jeszcze większych inwestycji, ale nie chcą brać za to odpowiedzialności głosując przeciwko nawet tak niskim podwyżkom podatków. Podwyżka wniesie do budżetu kwotę tylko 90.000 zł, co na jednego mieszkańca daje kwotę 15 zł na rok – tyle ile kosztują np. 3 litry benzyny lub porcja pierogów.

Opublikowano: 03 stycznia 2020 11:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1209

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.