Strażacy ratują strażaków

 (link otworzy duże zdjęcie)

Praca strażaka wiąże się z wieloma zagrożeniami. Praktycznie podczas każdej akcji strażacy są wystawieni na niebezpieczeństwo. W budynku w którym się pali zagrożenie to wynika przede wszystkim z pracy w atmosferze nie nadającej się do bezpośredniego oddychania, z wysokiej temperatury wytworzonej przez ogień, czy też z ograniczonej bądź zerowej widoczności. Pomieszczenia objęte pożarem mogą też ulec częściowemu lub całkowitemu zawaleniu, co utrudni ich bezpieczne opuszczenie. Wszystko to może spowodować utratę orientacji, czy zagubienie się strażaka. Bywa, że dochodzi też do awarii aparatu powietrznego, z którego oddycha strażak. W wymienionych sytuacjach to strażacy mogą znaleźć się w opałach i potrzebować pomocy. 

Ratowanie strażaków znacząco różni się od ratowania osób cywilnych, wbrew pozorom jest trudniejsze, wymaga użycia niestandardowych technik ratowniczych. Na miejscu akcji wyznacza się specjalne grupy strażaków szybkiego reagowania, zwane RIT (ang. Rapid Intervention Team). Ich zadaniem jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia strażaków. Przede wszystkim odnalezienie i szybka ewakuacja zagrożonego strażaka. Grupy te są nieodzownym elementem szkolenia strażaków w wielu krajach Europy, a także w USA. W polskiej straży pożarnej pojęcie RIT niestety jeszcze nie istnieje. Tylko nieliczne jednostki w kraju podejmują się szkolenia i wprowadzania technik RIT. Do takich jednostek dołączyli strażacy z Gminy Karsin.   

- Realizujemy obecnie projekt szkoleniowy pn.: „Ratowanie strażaków przez strażaków - czas na szkolenie RIT!”. Projekt został dofinansowany w kwocie 4.900 zł. w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - mówi Krzysztof Datta, komendant gminny OSP, lider projektu. Odbiorcami działań projektowych jest grupa 26 strażaków z jednostek OSP Karsin, OSP Osowo, OSP Wdzydze Tucholskie i OSP Wiele oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Karsin. Podczas warsztatów strażacy i młodzi adepci OSP uczą się podstawowych technik samoratowania, taktyki ratowania i ewakuacji zagrożonych strażaków oraz umiejętności siłowego otwarcia drzwi, które zostały przeprowadzone na specjalnym trenażerze. Ćwiczono różne warianty zagrożeń m.in. zaplątanie, ratowanie w ciasnych pomieszczeniach, forsowanie przeszkód. Z otrzymanego grantu zakupiony został sprzęt dedykowany dla grup RIT.

– Mieliśmy w ostatnich latach kilka bardzo trudnych i niebezpiecznych dla nas akcji. Dlatego postanowiliśmy nauczyć się technik i procedur RIT, by w razie zagrożenia zadbać o nasze bezpieczeństwo. Nie możemy pozwolić, aby na skutek naszego zaniechania i braku umiejętności, doszło kiedyś do nieszczęśliwego wypadku z udziałem naszych strażaków – dodaje Krzysztof Datta. Wartością dodaną projektu jest wzmocnienie zasobów ludzkich, poprzez rozwój wiedzy i umiejętności ratowniczych członków naszych jednostek.

Opublikowano: 14 grudnia 2019 11:53

Kategoria: Aktualności

Strażacy ratują strażaków

Wyświetleń: 489

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.