Otwarto inwestycję budowy kanalizacji dla Zamościa i Białego Błota

Przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): były sołtys sołectwa Zamość JózefKaszubowski, radny z Osó (link otworzy duże zdjęcie)

W sobotę 26 października w Zamościu obyło się uroczyste otwarcie zakończonej niedawno budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Zamościa oraz Białego Błota. W uroczystości uczestniczyli Senator Stanisław Lamczyk, wójt gminy Karsin Roman Brunke, Przewodniczący Rady Gminy Karsin Marcin Krut, radni, sołtysi oraz mieszkańcy Zamościa i Białego Błota. Poświęcenia nowej infrastruktury dokonał proboszcz parafii w Mokrem Ks. Adam Muszkiewicz, a oprawę artystyczną uroczystości zapewniła kapela zespołu folklorystycznego „Kaszuby” z Karsina i Wiela. Do symbolicznego przecięcia wstęgi poproszeni zostali Senator Stanisław Lamczyk, Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, Przewodniczący Rady Gminy Marcin Krut, radny Stanisław Czapiewski, sołtys sołectwa Zamość Andrzej Lica oraz były sołtys Józef Kaszubowski. Po poświęceniu uczestnicy uroczystości udali się do miejscowej świetlicy wiejskiej, gdzie przygotowany został poczęstunek. Była to także okazja do złożenia podziękowań dla wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Szczególne słowa podziękowania wójt skierował do Senatora Stanisława Lamczyka, który od lat wspiera działania Gminy Karsin w realizacji wielu ważnych inwestycji. Zakres prac obejmował budowę 3,3 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 2,5 km sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 4 przepompowni. Do sieci podłączonych zostało 300 mieszkańców. Wykonawcą robót była firma WOD-BUD Stanisława Nilka z Karsina. Koszt budowy kanalizacji wraz z przyłączami wyniósł 2,53 mln zł, z czego 1,7 mln zł stanowiła dotacja pozyskana przez gminę ze środków unijnych. Obecnie wszystkie miejscowości o zwartej zabudowie z terenu Gminy Karsin są w 100% skanalizowane.

 

logo_unia.png

Opublikowano: 04 listopada 2019 12:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 911

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.