Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Karsin, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie, chcąc poznać Państwa potrzeby we wskazanym zakresie, zwracam się z prośbą do zainteresowanych osób, posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, o zapoznanie z Programem i zgłaszanie do siedziby GOPS w Karsinie do dnia 30 listopada br. chęci skorzystania z usług Asystenta.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: (58) 687-32-79

Link do Programu: (po wejściu na stronę, należy wybrać załącznik pn. Program…) https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Jereczek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie

Opublikowano: 21 października 2019 12:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 652

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.