Dożynki Gminne Gminy Karsin.

Zastępca wójta Tomasz Urbański przedstawia sylwetki tegorocznych 
Starostów Dożynek - Państwa Barba (link otworzy duże zdjęcie)

W niedzielę 8 września w Wielu odbyły się Dożynki Gminne gminy Karsin. Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza Święta dziękczynna za plony oraz w intencji rolników odprawiona w kościele p.w. Św. Mikołaja w Wielu, którą sprawował proboszcz wielewskiej parafii Ks. Jan Flisikowski przy koncelebrze Dziekana Dekanatu Bruskiego Ks. Dominika Szulwica z Parafii w Karsinie oraz proboszcza z parafii Osowo Ks. Mirosława Wensierskiego. W okolicznościowej homilii Ks. Jan Flisikowski podziękował rolnikom za trud ich codziennej pracy oraz udzielił błogosławieństwa na kolejny rok. W czasie mszy poświęcono także dożynkowy bochen chleba oraz kunsztowne, utkane z kłosów zboża i kwiatów polnych wieńce dożynkowe, które przygotowały poszczególne sołectwa z terenu gminy. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę dętą OSP Osowo przemaszerował na scenę koncertową w Wielu gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy, po czym gospodarz gminy Karsin – Wójt Romana Brunke przywitał zgromadzonych gości, rolników oraz pozostałych mieszkańców gminy. Dożynkowy bochen chleba na ręce Wójta oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogdana Peplińskiego przekazali tegoroczni starostowie dożynek państwo Barbara i Jan Lipscy z Górek. Sekretarz Gminy – Tomasz Urbański dokonał prezentacji tegorocznych starostów, po czym nadszedł czas na wystąpienia wójta i gości. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Karsin podziękował rolnikom za ich ciężką pracę oraz kultywowanie tradycji rodzinnych i narodowych. Podsumował także  miniony rok rolniczy oraz zadania jakie zrealizował i realizuje obecnie samorząd. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy budowę za kwotę 2,6 mln zł wieży widokowej w Przytarni, budowę kanalizacji sanitarnej dla Zamościa i Białego Błota (2,1 mln zł), rozpoczętą w ostatnim czasie budowę instalacji fotowoltaicznych dla kilkudziesięciu gospodarstw domowych z terenu gminy (1,3 mln zł), zrealizowaną za kwotę prawie 300.000 zł budowę placu zabaw przy plaży w Wielu, czy kolejny etap budowy drogi asfaltowej z Osowa do Zamościa. Słowa podziękowania wójt skierował do obecnego na dożynkach posła Stanisława Lamczyka. W trakcie jego szesnastoletniej działalności poselskiej wspierał karsiński samorząd przy wykonywaniu wielu zadań. Jego pomoc była nieoceniona podczas realizacji każdego z etapów budowy kanalizacji i wodociągów w gminie, dzięki czemu gmina może się dziś pochwalić wynoszącym prawie sto procent współczynnikiem skanalizowania i zwodociągowania. Wspierał również gminę podczas realizacji zadań takich jak rozbudowy obiektów oświatowych, budowy boisk sportowych „Orlik”, modernizacji Domów Kultury i salek wiejskich, modernizacji wielu dróg transportu rolnego, budowy ulicy Ks. Pułkownika Wryczy w Wielu, budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela, czy realizowanej obecnie budowy wieży widokowej w Przytarni. Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie XXV edycji Gminnego Konkursu „Piękna Wieś”, w którym w tym roku uczestniczyły 93 zagrody. W kategorii zagrody rolnicze pierwsze miejsce przyznano Pani Marzenie Knitter, drugie miejsce Państwu Wioletcie i Ireneuszowi Talewskim, a trzecie miejsce zajęła Pani Małgorzata Cherek. W kategorii zagród nierolniczych zwyciężyli Państwo Renata i Franciszek Nuszkowscy, drugie miejsce przyznano trzem zagrodom Państwa Zenona i Beaty Piekarskich, Pani Elżbiety Miloch oraz Pani Joanny Narloch, trzecie miejsce przyznano Państwu Dorocie i Januszowi Narloch. W kategorii obiektów użyteczności publicznej wyróżnienie przyznano Domowi Pomocy Społecznej w Cisewiu. Zwycięzcom, jak i wyróżnionym nagrody wręczali Wójt Gminy Karsin Roman Brunke oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Pepliński. W części artystycznej publiczność obejrzała występ Zespołu Folklorystycznego "Kaszuby" z Karsina i Wiela, po czym na scenie wystąpili satyrycy z kabaretu „Koń Polski”. Znani z ekranów telewizyjnych „Marian i Hela” rozbawili całą widownię. Warto nadmienić, że występująca w kabarecie Maria Borzyszkowska pochodzi z Karsina. Na zakończenie dla wszystkich uczestników dożynek w miejscowym Domu Kultury przygotowano poczęstunek.

Sylwetki Starostów Dożynek.

Funkcję Starostów tegorocznych Dożynek Gminnych pełnili Państwo Barbara i Jan Lipscy z Górek. Od ponad 35 lat Pan Jan, a od 1986 r. wraz z żoną prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne, które ukierunkowane wcześniej na produkcję tucznika, a obecnie na hodowlę bydła opasowego. Powierzchnia ogólna gospodarstwa stanowi wraz z dzierżawami 24 ha z czego 5 ha to użytki zielone, a pozostałe stanowią grunty orne. Uprawy to głównie zboża z przewagą pszenżyta, a stado hodowlane stanowi obecnie 27 szt. bydła wraz z młodzieżą. Roczna sprzedaż żywca wynosi około 7500kg. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, wyposażone w 5 ciągników, kombajn zbożowy oraz sprzęt towarzyszący. Prowadzona w gospodarstwie produkcja roślinna przeznaczona jest przede wszystkim na zabezpieczenie paszy dla posiadanego inwentarza. Pan Jan i Pani Barbara wychowali trzy córki Annę, Danutę i Agnieszkę, syna  Sylwestra oraz mają siedmioro wnuków. Syn wraz z żoną przymierza się do przejęcia gospodarstwa i kontynuacji rodzinnej tradycji. Należy dodać, że Pan Jan od 15 roku życia jest strażakiem OSP Górki a funkcję Prezesa Jednostki sprawuje od 2004 roku.

 

Opublikowano: 12 września 2019 12:45

Kategoria: Aktualności

Dożynki Gminne - Wiele 2019

Wyświetleń: 980

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.