Otwarcie i poświęcenie terenu rekreacyjnego w Przytarni.

Symboliczne przecięcie wstęgi. (link otworzy duże zdjęcie)

W sobotę 17 sierpnia w Przytarni odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie położonego przy stawie wiejskim terenu rekreacyjnego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, miejscowej OSP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Przytarnia. Poświęcenia terenu dokonał proboszcz parafii w Wielu Ks. Jan Flisikowski. Do symbolicznego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, Przewodniczący Rady Gminy Marcin Krut, Ks. Jan Flisikowski, radny z Przytarni Daniel Miszke, sołtys sołectwa Przytarnia Krystian Filipiak oraz prezes OSP Przytarnia Henryk Gorzeń. Następnie odbył się festyn rekreacyjny z animacjami dla najmłodszych, a na scenie zaprezentował swój występ zespół folklorystyczny „Kaszuby” z Karsina i Wiela. Na zakończenie odbyła się zabawa ludowa przy muzyce zespołu „Wdzydzanie”.
Nadmienić należy, że koszt urządzenia terenu rekreacyjnego w Przytarni wyniósł 448.000 zł, z czego 200.000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych pozyskanych przez samorząd za pośrednictwem Lokalnej Gruby Rybackiej „Morenka”. Zakres prac obejmował oczyszczenie stawu, nasadzenie zieleni oraz montaż elementów małej architektury: drewnianej wiaty, siedmiu altan, drewnianego mostka, piętnastu ławostołów, ławek i koszy na śmieci. Wokół stawu wykonano też nowe ogrodzenie, a przy drodze urządzono parking na 20 pojazdów. W przyszłości planowane jest nasadzenie dodatkowej zieleni oraz montaż oświetlenia.

Opublikowano: 22 sierpnia 2019 08:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 738

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.