Kolejny etap budowy drogi z Osowa do Zamościa.

Do połowy września powstaną kolejne metry drogi z Osowa do Zamościa. (link otworzy duże zdjęcie)

Już niebawem ruszy kolejny etap budowy drogi Osowo-Zamość. Zakres prac obejmie tym razem wykonanie 500-metrowego dywanika asfaltowego, od miejsca w którym zakończyła się budowa w trzecim etapie. Tak jak w latach poprzednich planowane jest ułożenie dwóch warstw asfaltu, tj. wiążącej o grubości 4 cm oraz ścieralnej o grubości 3 cm. Niedawno rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót. Do przetargu stanęły dwie firmy tj. Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Kościerzyny oraz Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Dziemian. Korzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 160 914.75 zł złożyła firma Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z czego ponad połowa 96 780,00 zł będzie pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na wykonanie całego zadania wykonawca ma czas do połowy września 2019.

Opublikowano: 26 czerwca 2019 12:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 533

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.