Trwa budowa kanalizacji sanitarnej dla Zamościa i Białego Błota.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z planem przebiega budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Zamościa i Białego Błota zamieszkiwanych przez około 300 osób. To ostatnie miejscowości w gminie o zwartej zabudowie, w których budowana jest kanalizacja. Przyczyni się to głownie do poprawy warunków życia mieszkańców oraz pozwoli na dalsza realizacje procesów restrukturyzacyjnych obszarów wiejskich. Równocześnie zwiększy to spójności gospodarczą, społeczną oraz przestrzenną w powiecie i regionie. Zakres prac obejmuje budowę 3,3 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 2,5 km sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz 4 przepompowni. Wykonawcą robót jest firma WOD-BUD Stanisława Nilka z Karsina, która realizuje to zadanie za kwotę 2,42 mln zł. Nadmienić należy, że 1,7 mln zł z tej kwoty stanowi dotacja pozyskana przez gminę ze środków unijnych. Realizowana inwestycja znajduje się na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, którego szczególna ochrona jest zadaniem wszystkich władz publicznych. Na wykonanie całego zadania wykonawca ma czas do końca czerwca 2019.

un.jpg

Opublikowano: 04 czerwca 2019 09:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 354

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.