Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bronisławę i Teodora Plińskich.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W piątek 3 maja 2019 r. przy Domu Kultury w Wielu odsłonięto tablicę upamiętniającą Bronisławę i Teodora Plińskich – wybitnych artystów z Gminy Karsin. Inicjatorami tego wydarzenia byli: Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Karsin-Wiele, Rodzina Bronisławy i Teodora Plińskich oraz Gmina Karsin. 

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem majowym w języku kaszubskim prowadzonym przez Zespół „Kaszuby” z Wiela i Karsina. Następnie Wójt Gminy Karsin Roman Brunke przywitał zgromadzonych gości. W uroczystości brali udział m.in. Przewodniczący Rady Gminy Karsin Marcin Krut, Radny Powiatu Kościerskiego Józef Modrzejewski, Honorowy Obywatel Gminy Karsin prof. Józef Borzyszkowski oraz Stefan Korzeniewski, przedstawiciele Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Brus na czele z Wiceprezesem Zarządu Głównego w Gdańsku Stanisławem Kobus i Chojnic na czele z Kazimierzem Ostrowskim i Hilarym Narlochem. Obecna była również rodzina Bronisławy i Teodora Plińskich - córki oraz wnuczka z mężem. Podczas przemówienia wójt Gminy podkreślił, że osoby o takim dorobku artystycznym powinny być zapisane na karty historii naszej gminy. Biografię Bronisławy i Teodora Plińskich przybliżył Tadeusz Lipski.

Bronisława Plińska była wybitną hafciarką. Swoje artystyczne zamiłowanie i talent rozwijała pod okiem Teodory Gulgowskiej w Państwowej Szkole Przemysłu Ludowego w Kościerzynie. Będąc jedną z najzdolniejszych młodych hafciarek, doskonaliła swój talent w Poznaniu i Krakowie. Była stypendystką i instruktorką Pomorskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Toruniu. W Kościerzynie oraz innych miejscowościach Pomorza prowadziła kursy haftu. Obecnie jej prace możemy podziwiać między innymi w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Natomiast jej mąż Teodor Pliński był rzeźbiarzem. Jego talent został ujawniony m.in. w trakcie prac przy Kalwarii Wielewskiej, gdzie asystował Ignacemu Zelkowi i Wojciechowi Durkowi. Dzięki pomocy proboszcza doskonalił swoje artystyczne rzemiosło w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu ze specjalizacją na oddziale rysunku z natury i zdobnictwa oraz rzeźby. Był również absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dzieła Teodora Plińskiego możemy spotkać w wielu miejscowościach, jest autorem ołtarza głównego i bocznych m.in. w kościele w Zapceniu czy Odrach. Jednak najwięcej jego prac możemy zobaczyć w Wielu gdzie znajdują się m.in. liczne pomniki nagrobkowe. Jest autorem m.in. oryginalnej ambony w kształcie łodzi na Kalwarii Wielewskiej. Również rzeźba przedstawiająca św. Józefa przy ulicy Dąbrowskiej, czy  pomnik Jezusa na globie znajdujący się w Przydole, są jego autorstwa.

Córki Bronisławy i Teodora Plińskich - Irena i Lilia dokonały uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która została poświęcona przez Proboszcza Parafii Wiele Ks. Jana Flisikowskiego. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na koniec zaproszeni goście udali się na poczęstunek do pobliskiego Domu Kultury

Opublikowano: 09 maja 2019 07:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bronisławę i Teodora Plińskich.

Wyświetleń: 800

Urząd Gminy Karsin

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "e-Dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.